Client
Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració
Any
2016

Memòria projectes districte BCN 2015
 

Disseny i maquetació de la memòria dels projectes que cada districte de Barcelona va dur a terme durant el 2015 per a la multiculturalitat i la convivència.

Memòria projectes districte BCN 2015
Memòria projectes districte BCN 2015
Memòria projectes districte BCN 2015
Memòria projectes districte BCN 2015