• PGE Casellas

    PGE Casellas
    Producció i gestió
    d'esdeveniments


    Identitat

Client
PGE Casellas
Producció i Gestió d'Esdeveniments
Any
2010

PGE Casellas
PGE Casellas
PGE Casellas

Creació de la imatge corporativa
i papereria.

PGE Casellas treballa en la produció i coordinació d'esdeveniments, tenint gran part dels seus clients a l'adminisració pública. Per aixó varem començar a treballar buscant una imatge amb cert caràcter institucional, seriòs, cultural... però el client no se sentia còmode amb cap de les vies de treball proposades, malgrat ser completament vàlides per a identificar l'empresa.

Com el client ha de conviure molt de temps amb la seva imatge, és indispensable que es trobi a gust i còmode amb ella, que s'hi senti representat.

Parlant amb el client ens vàrem adonar que allò que més valora i destaca de la seva tasca és el concepte d'equip, de "team". Per aquí va anar la nova via de treball, que es concretà en la imatge final de l'empresa.

 


 

El client ha de conviure
molt de temps amb la
seva imatge i, per tant,
és indispensable que
s'hi senti representat.PGE Casellas
PGE Casellas
PGE Casellas
PGE Casellas